Projecte pedagògic

 

 

QUÈ PRETENEM?

 

Els trets més importants que resumeixen el nostre projecte educatiu de centre (PEC) són els següents:

  1. Volem afavorir l’educació integral de l’alumnat.
  2. Volem potenciar el desenvolupament individual de cada infant.
  3. Volem treballar per una escola integradora i inclusiva.
  4. Volem desenvolupar hàbits de convivència democràtics: la formació en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals, fomentant la tolerància, la responsabilitat, la solidaritat i la justícia.
  5. Volem garantir l’ús del català com a llengua vehicular de l’escola i el coneixement de la cultura catalana.
  6. Volem potenciar el desenvolupament de competències comunicatives plurilingües.
  7. Volem potenciar el coneixement i l’intercanvi entre cultures.
  8. Volem fomentar el respecte i l’estimació per l’entorn natural.
  9. Volem integrar les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge quotidià, tot promovent l’alfabetització digital.
  10. Volem fer una escola oberta i participativa: l’educació dels infants és una responsabilitat compartida entre pares, mares, docents i la resta de personal del centre.

 

QUINS PROJECTES S’HI DESENVOLUPEN?

 

L’alumnat s’inicia en l’aprenentatge de la llengua anglesa a P4.

Per tal de fomentar i engrescar l’alumnat en la lectura i en la interrelació amb els companys/es de totes les edats fem l’activitat anomenada el padrí lector. Quinzenalment les classes de cicle superior van a les aules dels més petits a llegir-los contes.

Gràcies a l’ajut de les famílies i de la subvenció del Departament d’Educació podem dur a terme el programa de reutilització dels llibres de text. Si continuem rebent l’aportació econòmica i amb una bona cura del material ja socialitzat en un termini de dos o tres anys la despesa per llibres de consulta serà mínima. Els quaderns de treball i llibres d’activitats, però, com que s’hi escriu , no poden ser reutilitzats i caldrà comprar-los cada any.

Des de P3 fins a 2n participen en el projecte de l’hort. És un espai que permet treballar activament la relació amb el medi i establir un conjunt d’activitats i tasques relacionades amb totes les àrees del coneixement (llengua, matemàtiques, plàstica, etc.). Hi col•labora l’educador mediambiental. A 3r i 4t treballen el compostatge i els més grans l’estació meteorològica.

Amb el programa d’ acció tutorial es pretén respectar el creixement individual de cada alumne, fomentar les seves capacitats i ajudar-lo a acceptar les pròpies limitacions.

A més, hem establert com a aspectes importants per completar la nostra tasca educativa: les sortides, les colònies i la celebració de festes tradicionals.